ارایه آمارهای اقتصاد دیجیتال توسط مدیر عامل سرآوا

ارایه آمارهای اقتصاد دیجیتال توسط مدیر عامل سرآوا

ارایه آمارهای اقتصاد دیجیتال توسط مدیر عامل سرآوا

سرآوا : علی فیاض بخض، مدیر عامل سرآوا در نخستین “همایش ملی اقتصاد هوشمند و توسعه مالی ” آمارهایی در مورد اقتصاد دیجیتال ارایه داد. فیاض بخش گفت: از بین 7 هزار و 315 شرکت پر ارزش دنیا که در مجموع 88 تریلیون دلار ارزش دارند، حدود 19 تریلیون دلار ان از 908 شرکت تکنولوژی محور می آید . این شرکت ها به طور متوسط 21 میلیارد دلار حجم بازار دارند.