معرفی نمایندگانی در جهت تقویت بدنه کارشناسی اتاق

معرفی نمایندگانی در جهت تقویت بدنه کارشناسی اتاق

معرفی نمایندگانی در جهت تقویت بدنه کارشناسی اتاق

معرفی نمایندگانی در جهت تقویت بدنه کارشناسی اتاق

محمدرضا بهرامن، عضو هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی

دولت یک سهم ۲۰‌نفره در ترکیب هیات نمایندگان اتاق تهران دارد که همین افراد در هیات نمایندگان اتاق ایران هم حضور دارند، از همین‌رو در حال‌حاضر که کشور با مشکلات متعددی در زمینه تولید و جذب سرمایه‌گذاری و تامین مالی تولید روبه‌رو است، این افراد باید بتوانند در این مسیر کمک‌کننده باشند.

این ۲۰ کرسی اساسا با این ذهنیت به بخش دولتی داده شد که معاونان و نمایندگان دستگاه‌های دولتی در جلسات حضور پیدا کنند و ارتباط نزدیک با بخش‌خصوصی داشته باشند. این نگاه همچنان هم وجود دارد، اما معتقدم هرچه بدنه کارشناسی و فعالان اقتصادی در اتاق تقویت شود، خروجی بهتری خواهیم داشت، به‌همین‌دلیل شاید بهتر باشد بخشی از این سهم به افرادی داده شود که موفق به حضور در بدنه اتاق نشدند اما در جریان پیشبرد امور تجارت و توسعه اقتصادی کشور می‌توانند تاثیرگذار باشند.

قاعدتا این ترکیب، ترکیب مثبتی برای بخش‌خصوصی خواهد بود، چراکه هرچه نمایندگان حضور منظم‌‌‌‌‌تری داشته باشند و برای برنامه‌‌‌‌‌ها و اهداف اتاق بیشتر وقت بگذارند، اثرات مثبت‌‌‌‌‌تری برای بخش‌خصوصی دارد، به‌عبارتی هرچه بدنه اتاق در بخش سیاستگذاری، بازرگانی و تولید قوی‌‌‌‌‌تر باشد و هیات‌نمایندگان احاطه بیشتری به برنامه‌های اتاق داشته باشند، به پیشبرد اهداف کمک بیشتری می‌شود.

ما به توسعه نیاز داریم و توسعه هم با افراد توسعه‌‌‌‌‌ای و مدیر توسعه‌‌‌‌‌ای اتفاق می‌افتد. اتاق باید شکل‌‌‌‌‌دهنده این مدیر توسعه‌‌‌‌‌ای باشد و اگر این اتفاق نیفتد اتاق، اتاق جامعی نیست. در سال‌های گذشته این موضوع محقق نشد و به هر دلیلی نتوانستیم احقاق‌حق کنیم. این هم به ضعف بخش‌خصوصی و هم به ضعف بخش دولتی برمی‌گردد. هر دو بخش نتوانستند این نگاه را داشته باشند و از فرصت‌های موجود استفاده کنند. بعد از برجام باید در همان فرصت کوتاه یکسری تفویض اختیارات به اتاق صورت می‌گرفت و ترکیب اتاق تقویت می‌‌‌‌‌شد و اگر این اتفاق‌افتاده بود، الان شرایط بهتری داشتیم.