قیمت مرغ دوباره به 80 تا 100 هزار تومان رسید

قیمت مرغ دوباره به 80 تا 100 هزار تومان رسید

قیمت مرغ دوباره به 80 تا 100 هزار تومان رسید

دبیر کانون مرغداران گوشتی کشور:
هر کیلوگرم مرغ زنده درب مرغداری 60 هزار تومان و در بازار با توجه به انصاف فروشندگان 80 تا 100 هزار تومان به فروش می‌رسد.

بعد از برداشته شدن ارز 4200 نهاده‌های دامی هزینه‌های تولید مرغ افزایش یافته است که این امر باعث شده برخی از تولیدکنندگان سرمایه در گردش لازم برای تولید را نداشته باشند به همین دلیل تولید را متوقف کرده‌اند یا با ظرفیت پایینی تولید می‌کنند.

عرضه مرغ در بازار کاهش یافته و با کمبود مرغ در بازار مواجه هستیم به همین خاطر قیمت مرغ نیز در بازار افزایش یافته است.