چرا مردم واردات خودرو را دوست دارند؟

چرا مردم واردات خودرو را دوست دارند؟

چرا مردم واردات خودرو را دوست دارند؟

بازاری که تا پنج سال پیش چشم انتظار ورود و حتا تولید محصولات جدید از برندهای معتبر بود، پیرو برخی تصمیم ها و سیاست ها، فعلاً به تب واردات دست دوم راضی شده است. مردم از یک سو، چرایی وضعیت امروز را می فهمند و از سوی دیگر، واردات خودرو را دوست دارند.

در این شرایط، بازاری که قرار بود با محصولات تولید و وارداتی آلمانی، فرانسوی، ژاپنی، اسپانیایی و کره ای سرشار از تنوع، رقابت و انتخاب شود، به یک بن بست عجیب و غریب رسید، بن بستی که برای باز کردن راه و روزنه ای کوچک هزینه های بسیار زیادی تحمیل کرد، اما در هر صورت با ضرب و زور خودروسازی کشور توانست نصفه و نیمه نفس بکشد، نفسی که چاق نبود و نمی‌توانست به درستی اکسیژن رسانی کند، با این حال، به طور مصنوعی زنده ماند.