رکود اقتصادی در چین

رکود اقتصادی در چین

رکود اقتصادی در چین

اقتصاد چین در ماه می ضعیف شده و نگرانی‌های جدیدی درباره آینده رشد اقتصادی این کشور به وجود آمده است.

فعالیت تولید در چین به نسبت ماه آوریل به سرعت بیشتری کاهش یافته و همچنین فعالیت خدماتی نیز افت داشته است.

با توجه به اینکه چین بزرگترین مصرف‌کننده کامودیتی‌ها و بسیاری از مواد اولیه در جهان می‌باشد، کاهش و رکود فعالیت تولیدی این کشور تاثیر به سزایی در اقتصاد جهانی خواهد داشت‌.