وزیر نفت عراق:طی5 سال به خودکفایی در تولید گاز می‌رسیم

وزیر نفت عراق:طی5 سال به خودکفایی در تولید گاز می‌رسیم

وزیر نفت عراق:طی5 سال به خودکفایی در تولید گاز می‌رسیم

حیان عبد الغنی، وزیر نفت عراق:

ما در تلاش برای تحقق خودکفایی در تولید گاز طی پنج سال آتی هستیم و دو مرحله مجوز اکتشاف میادین نفتی و گازی را آغاز کرده‌ایم.

مرحله نخست اعطای مجوز اکتشاف شامل بیش از 10 میدان نفتی و گازی در غرب عراق و مرحله دوم شامل اعطای مجوز اکتشاف ط میدان درز مرزهای غربی است که عراق را قادر خواهد ساخت بیش از یک میلیارد و 500 میلیون متر مکعب گاز تولید کند.