جدیدترین گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل،امارات موفق است

جدیدترین گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل،امارات موفق است

جدیدترین گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل،امارات موفق است

بنابر جدیدترین گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، امارات موفق شده است در زمینه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی رکورد جدیدی را در سال 2022 ثبت کند.

امارات طی سال گذشته میلادی رشد 10 درصدی جریان سرمایه گذاری های مستقیم خارجی و رسیدن آن به 84 میلیارد درهم (21 میلیارد دلار) را تجربه کرده است.
این دستاورد بالاترین رقم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در تاریخ کشور امارات محسوب می شود و آن را به رتبه شانزدهم در رده بندی جهانی جذب سرمایه گذاری خارجی رسانده است. پس از عملکرد موفق در سال 2022، امارات جایگاه خود را در این رده بندی نسبت به سال 2021 شش رتبه ارتقا داده است.

بنابر گزارش سرمایه گذاری جهانی 2023 که توسط کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل منتشر شده است، امارات با مجموع 997 پروژه، رتبه نخست در جذب سرمایه گذاری خارجی بین کشورهای منطقه و چهارمین دریافت کننده بزرگ جهان در زمینه جذب سرمایه گذاری در پروژه های سبز و دوستدار محیط زیست بوده است. این جایگاه فوق العاده امارات را تنها پس از آمریکا، بریتانیا و هند قرار داده است. این گزارش همچنین افزایش 80 درصدی در سرمایه گذاری های جدید در مقایسه با سال 2021 را نشان می‌دهد