واردات خودروی کارکرده انحصار بازار خودرو را می‌شکند

واردات خودروی کارکرده انحصار بازار خودرو را می‌شکند

واردات خودروی کارکرده انحصار بازار خودرو را می‌شکند

قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی: چراغ سبز مجمع تشخیص به طرح مجلس جهت واردات خودروی کارکرده انحصار بازار خودرو را خواهد شکست