مانعی برای حذف کارت‌ سوخت جایگاه‌ها وجود ندارد

مانعی برای حذف کارت‌ سوخت جایگاه‌ها وجود ندارد

مانعی برای حذف کارت‌ سوخت جایگاه‌ها وجود ندارد

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس:

برای حذف کارت های سوخت جایگاه‌ها بستر کارشناسی و علمی فراهم است.

در بحث جایگزینی کارت‌های بانکی با کارت‌های سوخت مطالعات انجام و از نظر علمی تایید شده و مشکلی وجود ندارد.