طرح‌های اولویت‌دار صنعتی، معدنی و تجاری استان تهران

طرح‌های اولویت‌دار صنعتی، معدنی و تجاری استان تهران

طرح‌های اولویت‌دار صنعتی، معدنی و تجاری استان تهران

معاونت بررسى‌‌های اقتصادى اتاق بازرگانی تهران

در این گزارش به گزیده‌ای از آمارهای مربوط به نتایج گزارش شناسایی طرح‌های اولویت‌دار صنعتی، معدنی و تجاری استان تهران که از سوی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و مبتنی بر ملاحظات آمایش سرزمین تهیه شده، پرداخته شده است.

شهر تهران دارای حدود سه هزار و ۲۰۰ واحد صنعتی و معدنی و ۱۶۷ هزار واحد صنفی است. تعداد ۹۷ طرح‌ صنعتی و معدنی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد و حجم سرمایه‏‌گذاری ۶.۳ هزار میلیارد تومان و اشتغال‌زایی ۴ هزار نفر در استان تهران در حال اجراست. نکته قابل توجه در این گزارش این است که سهم صنایع با فناوری بالا در استان تهران کم و فقط ۵.۴ درصد است.

دریافت فایل گزارش