خرید خانه در تجریش چقدر آب می‌خورد؟

خرید خانه در تجریش چقدر آب می‌خورد؟

خرید خانه در تجریش چقدر آب می‌خورد؟

خانه نوساز متری 158 میلیون تومان!