پایان ‌ناپذیری فرصت‏‌های در انتظار برای منطقه خاورمیانه

پایان ‌ناپذیری فرصت‏‌های در انتظار برای منطقه خاورمیانه

پایان ‌ناپذیری فرصت‏‌های در انتظار برای منطقه خاورمیانه

در این مطلب، تصویری از پتانسیل هوش مصنوعی برای اقتصاد خاورمیانه ارائه شده است. انتظار می‌رود سهم منطقه خاورمیانه از کل تولید هوش مصنوعی در جهان در سال ۲۰۳۰ به حدود ۲ درصد، معادل ۳۲۰ میلیارد دلار برسد.

توسعه بخش‌های غیرنفتی از طریق سرمایه‌‌گذاری در فناوری‌های هوش مصنوعی می‌تواند سکوی پرشی برای منطقه خاورمیانه در سال‌های آینده باشد.

دریافت:فایل کامل گزارش