آزمون‌ اصول بانکداری2و مدیریت فناوری اطلاعات موسسات

آزمون‌ اصول بانکداری2و مدیریت فناوری اطلاعات موسسات

آزمون‌ اصول بانکداری2و مدیریت فناوری اطلاعات موسسات

هجدهمین و نوزدهمین آزمون‌ سنجش صلاحیت حرفه‌ای داوطلبان تصدی سمت‌های مدیریتی در بانک‌ها در زمینه «اصول بانکداری 2» و «مدیریت فناوری اطلاعات موسسات اعتباری» برگزار می شود

 

به گزارش روابط  عمومی بانک مرکزی؛ هجدهمین و نوزدهمین آزمون‌ سنجش صلاحیت حرفه‌ای داوطلبان تصدی سمت‌های مدیریتی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در زمینه  « اصول بانکداری 2» و « مدیریت فناوری اطلاعات موسسات اعتباری»، مطابق زمان­بندی ذیل در محل مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران به نشانی خیابان پاسداران، ایستگاه ضرابخانه، پلاک ۱۹۵ ‌برگزار می شود.