شاخص شکاف جنسیتی 2023

شاخص شکاف جنسیتی 2023

شاخص شکاف جنسیتی 2023

مجمع جهانی اقتصاد همه ساله کشورهای جهان را بر اساس ۴ رکن اصلی و مجموعه‌‏ای از متغیرها پیرامون شکاف جنسیتی، مورد بررسی قرارداده و ضمن ارزیابی وضعیت و تعیین امتیاز آن در شاخص شکاف جنسیتی، موقعیت آنها را در قالب رتبه‏‌بندی، در میان کشورهای جهان تعیین می‌کند.

طبق گزارش سال ۲۰۲۳ مجمع جهانی اقتصاد، میانگین شاخص کل شکاف جنسیتی جهان برابر با ۰.۶۸۴ همراه با بهبود جزئی ۰.۰۰۳ واحدی نسبت به سال قبل تعیین شده است. امتیاز ایران در این شاخص برابر با ۰.۵۷۵ اعلام شده که با وجود تنزل امتیاز، تغییری در رتبه نداشته و همچنان در رتبه ۱۴۳ام جهان قرار دارد.

 

دریافت فایل کامل گزارش