سربازان وظیفه در صورت مهارت‌آموزی 2 ماه کسری خدمت می‌گیرند

سربازان وظیفه در صورت مهارت‌آموزی 2 ماه کسری خدمت می‌گیرند

سربازان وظیفه در صورت مهارت‌آموزی 2 ماه کسری خدمت می‌گیرند

سخنگوی وزارت دفاع از تصویب لایحه مهارت‌آموزی و اشتغال‌پذیری کارکنان وظیفه در دولت خبر داد و گفت:
2 ماه کسری خدمت سربازی، دریافت تسهیلات اشتغال و اولویت استخدام از مزایای این لایحه برای سربازان در صورت کسب مهارت است.