ضرورت ثبت‌نام شرکت‌های تجاری در سامانه ثنا

ضرورت ثبت‌نام شرکت‌های تجاری در سامانه ثنا

ضرورت ثبت‌نام شرکت‌های تجاری در سامانه ثنا

سرپرست مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری اعلام کرد:

مهدی خسروشاهی، سرپرست مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری، در نامه‌ای به اتاق بازرگانی ایران و تهران اعلام کرد شرکت‌های تجاری برای تسریع در بهره‌مندی از خدمات قضایی به فوریت نسبت به ثبت‌نام در سامانه ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی ثبت نام کنند.

سرپرست مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری طی نامه‌ای با اشاره به عدم ثبت‌نام برخی شرکت‌های تجاری طرف دعوی در سامانه ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی (ثنا) این امر را موجب تاخیر در ابلاغ اوراق و اطاله دادرسی اعلام و از شرکت‌های تجاری دعوت کرد که به فوریت نسبت به ثبت‌نام (https://adliran.ir/ ) در این سامانه اقدام کنند.

مهدی خسروشاهی طی نامه‌ای به اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران از آنها خواسته تا به شرکت‌های عضو خود اطلاع دهد که برای تسهیل و تسریع در بهره‌مندی از خدمات قضایی هر چه سریع‌تر در سامانه ثنا ثبت‌نام کنند. او هم‌چنین توضیح داده است که شرکت‌های تجاری در صورت تمایل می‌توانند با مراجعه به سامانه اطلاعات اشخاص حقوقی (https://ilenc.ssaa.ir/ )  اطلاعات و آدرس شرکت‌های خوانده را استخراج و ضمیمه دادخواست خود کنند.