تورم آمریکا به 3 درصد رسید

تورم آمریکا به 3 درصد رسید

تورم آمریکا به 3 درصد رسید

 

تورم سالانه آمریکا در ماه ژوئن با ۱ واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به ۳ درصد رسید تا کماکان به روند نزولی خود ادامه دهد.