کاهش قابل توجه سهم تولید خودروسازان دولتی

کاهش قابل توجه سهم تولید خودروسازان دولتی

کاهش قابل توجه سهم تولید خودروسازان دولتی

بنابر آمار ارائه شده، از ابتدای سال جاری تا پایان خرداد ماه در مجموع ۲۷۶ هزار و ۸۶۸ دستگاه خودرو تولید شده است.

در این بین، سهم ایران‌خودرو ۱۸، سایپا ۲۰ و خودروسازان خصوصی ۱۰۴ درصد از تولید بوده است.