دهمین دوره هیات نمایندگان اتاق تهران برگزار شد

دهمین دوره هیات نمایندگان اتاق تهران برگزار شد

دهمین دوره هیات نمایندگان اتاق تهران برگزار شد

نخستین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با معارفه نمایندگان بخش خصوصی و دولتی آغاز شد و هم‌چنین تصمیم گرفته شد انتخابات هیات رئیسه در دومین جلسه برگزار شود، جلسه‌ای که صبح یکشنبه هفتم خرداد ماه برگزار خواهد شد.

جلسه نخست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، با معرفی نمایندگان بخش خصوصی و نمایندگان بخش دولتی آغاز شد و این افراد به ارائه سوابق خود پرداختند. در این جلسه که با یک ساعت تاخیر و از ساعت 8:00 صبح آغاز شد نمایندگان بخش ‌خصوصی و دولتی حضور حداکثری داشتند و خبرنگاران و اصحاب رسانه نیز در این نشست حاضر شده بودند. در ابتدا منتخبان بخش خصوصی و منصوبان وزارتخانه‌های دولتی برای حضور در هیات رئیسه خود را معرفی کرده و از کسب‌وکار و سوابق خود گفتند.

در ادامه در حالی که دستور اصلی نشست انتخاب هیات رئیسه بود، با مذاکرات صورت گرفته مقرر شد برای هماهنگی بیشتر این انتخابات در نشست بعدی برگزار شود. دومین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران روز یکشنبه، هفتم خردادماه از ساعت 7:00 صبح برپا می‌شود.

 بدین ترتیب، در جلسه بعدی هیات نمایندگان اتاق تهران انتخابات هیات رئیسه دور دهم برگزار می‌شود.