شناسایی 7479 خانه خالی از سکنه در این استان مرکزی

شناسایی 7479 خانه خالی از سکنه در این استان مرکزی

شناسایی 7479 خانه خالی از سکنه در این استان مرکزی

مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی با بیان اینکه 7479 خانه خالی از سکنه در این استان شناسایی شد، گفت: مسکونی بودن، داشتن بیش از 2 باب مسکن و خالی بودن خانه بیش از 120 روز مشمول مالیات می‌شوند. همچنین متراژ خانه‌های مشمول مالیات در اراک بالای 200 متر است.

سید بهاءالدین میرمحمدی در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های استان مرکزی، افزود: روش محاسبه مالیات بر اساس ارزش اجاره ماهیانه منهای 25 درصد بوده است. رقم مشمول مالیات برای سال نخست 6 برابر، برای سال دوم 12 برابر و برای سال سوم 18 برابر است.

وی ادامه داد: در سال جاری خانه‌های با ارزش بالای 20 میلیارد تومان مشمول مالیات می‌شوند و خودروهای لوکس بالای 3 میلیارد تومان نیز مشمول یک درصد مالیات هستند. بر این اساس 344 باغ ویلا و خانه لوکس و 1753 خودرو لوکس در استان شناسایی شدند که باید تا پایان بهمن ماه مالیات خود را پرداخت کنند.

مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی اظهار داشت: منابع مالی اظهارنامه‌های این استان در سال 1400 حدود 1987 میلیارد ریال و در سال 1401 حدود 5138 میلیارد ریال بوده است. منابع مالی اظهارنامه‌های ارائه شده در استان با رشد 159 درصدی پرداخت شده‌ است.

میرمحمدی تصریح کرد: سال گذشته تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی مشاغل اشخاص حقیقی در استان رشد 12 درصدی داشته است. همچنین سال گذشته در ابراز مبلغ مالیات اظهارنامه‌های مشاغل اشخاص حقیقی رشد 159 درصدی ایجاد شده که به معنی افزایش بیش از 2.5 برابری در ابراز مبلغ مالیات است.

وی بیان داشت: تعداد اظهارنامه‌های عادی در سال 1400 میزان 20 هزار و 672 مورد و در سال 1401 میزان 20 هزار و 27 مورد با رشد منفی 3 درصد است. در مجموع تعداد اظهارنامه‌های عادی در سال 1401 نسبت به سال 1400 میزان 20 درصد رشد داشته‌ است.

مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی تأکید کرد: تعداد اظهارنامه‌های تبصره 100 این استان در سال‌ 1400 تعداد 63 هزار و 57 مورد و در سال 1401 تعداد 80 هزار و 247 مورد بوده است. تعداد این اظهارنامه‌ها 27 درصد افزایش یافته‌ است.

میرمحمدی ابراز داشت: 53 درصد مودیان استان مرکزی سال گذشته مشمول ماده 100 شامل 42 هزار و 905 نفر شامل مالیات صفر، 8942 نفر مالیات صفر تا یک میلیون تومان، 12 هزار و 376 نفر مالیات 5 تا 10 میلیون تومان، 8845 نفر مالیات بالای 10 میلیون تومان و 80 هزار و 247 نفر تبصره ماده 100 بوده‌اند.

وی اضافه کرد: میزان تسهیم عوارض سنوات استان مرکزی سال 1400 حدود 2190 میلیارد تومان، سال 1401 حدود 3475 میلیارد تومان و در 3 ماهه نخست سال جاری حدود 998 میلیارد تومان بوده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی همچنین گفت: برای نخستین بار درآمدهای مالیاتی از درآمدهای نفتی پیشی گرفته است به طوری که بیش از 35 درصد از منابع عمومی دولت از محل درآمدهای مالیاتی تأمین می‌شود.