اذعان وزیر صمت به عقب ماندگی صنعت خودروی ایران

اذعان وزیر صمت به عقب ماندگی صنعت خودروی ایران

اذعان وزیر صمت به عقب ماندگی صنعت خودروی ایران

وزیر صمت: اگر صنعتی داریم که در کشور فقط ماشین تولید می‌کند و به دست مردم می‌دهد و یا کشوری شبیه به همین جا، این قابل قبول نیست. ما باید جزو بهترین‌های دنیا قرار باشیم، چون لیاقت آن را داریم.
ما باید به سمت برقی شدن حرکت کنیم و این خطای راهبردی است که در گیربکس اتوماتیک سرمایه‌گذاری کنیم، زیرا دنیا آن را کنار گذاشته و ما تازه در حال ایجاد آن هستیم؛ بنابراین باید به سمت برقی شدن حرکت کنیم