اجاره خانه در پاسداران چقدر است؟

اجاره خانه در پاسداران چقدر است؟

اجاره خانه در پاسداران چقدر است؟

رهن کامل از ۱.۵ میلیارد تا 2 میلیارد تومان!