اروپا تا سال 2050 سوخت فسیلی را حذف می‌کند؟

اروپا تا سال 2050 سوخت فسیلی را حذف می‌کند؟

اروپا تا سال 2050 سوخت فسیلی را حذف می‌کند؟

کنفرانس COP28 یک کنفرانس مهم است و انتظار می‌رود که تأثیر قابل توجهی بر تلاش‌های جهانی برای مقابله با تغییرات آب و هوایی داشته باشد.

هرگونه تعهد برای حذف تدریجی سوخت‌های فسیلی باید شامل پایان دادن به انرژی زغال سنگ باشد. اتحادیه اروپا از دولت‌ها می‌خواهد که بیشتر متعهد به انرژی‌های تجدیدپذیر، بهبود بهره‌وری انرژی و کنار گذاشتن سوخت‌های فسیلی برای همیشه باشند.

فرانس تیمرمن رئیس بخش اقلیم این کنفرانس می‌گوید: «اتحادیه اروپا با یک تعهد جهانی برای حذف تدریجی استفاده از سوخت‌های فسیلی تا قبل از سال ۲۰۵۰ در کنفرانس COP28 فشار می‌آورد.»