آغاز مزایده بزرگ خودروهای خارجی متروکه در خرداد ماه

آغاز مزایده بزرگ خودروهای خارجی متروکه در خرداد ماه

آغاز مزایده بزرگ خودروهای خارجی متروکه در خرداد ماه

آغاز مزایده بزرگ خودروهای خارجی متروکه در خرداد ماه

قائم مقام سازمان اموال تملیکی :
سه هزار و ۵٨۴ دستگاه خودرو در خرداد ماه به مزایده گذاشته می‌شود که از این تعداد ٢ هزار و ٨٩٧ دستگاه خودرو سبک، ٣٠٠ دستگاه خودرو سنگین، ٣۶٩ خودرو و ادوات راهسازی و ١٨ دستگاه ماشین آلات کشاورزی هستند که متقاضیان از هشتم خرداد ماه تا ١۴ خرداد فرصت بازدید دارند و هفدهم خرداد ماه پاکت‌ها بازگشایی و برندگان اعلام می‌شوند.