این تورم مزمن نیست بلکه تورم در حال گذار است

این تورم مزمن نیست بلکه تورم در حال گذار است

این تورم مزمن نیست بلکه تورم در حال گذار است

مسعود نیلی، اقتصاددان:

تقریبا ناممکن است که یک اقتصاد بتواند سال‌های زیادی تورم ۵۰ درصدی را به‌صورت پایدار تحمل کند.

این تورم مزمن نیست، بلکه تورم در حال گذار است؛ یعنی یا به سمت محدوده‌های بالاتر می‌رود یا باید به محدوده پایین‌تر برگردد