تورم و آسیب به زنجیره تامین محصولات کشاورزی

تورم و آسیب به زنجیره تامین محصولات کشاورزی

تورم و آسیب به زنجیره تامین محصولات کشاورزی

حمید آذرمند، اقتصاددان

متوسط قیمت اقلام خوراکی در خرداد ماه، ۷۱ درصد نسبت به سال قبل رشد داشت که بیش از متوسط شاخص CPI بود.

گوشت ۸۲ درصد، لبنیات ۸۱ درصد، نان و غلات ۶۶ درصد رشد قیمت داشتند. آنچه در تحلیل مسئله اهمیت دارد آن است که از میانه سال ۹۷ تاکنون، زنجیره تامین محصولات کشاورزی به شدت آسیب دیده است.

از مرداد ۹۷ که گروه‌های هدف ارز ۴۲۰۰ معین شد، همزمان با افزایش سخت‌گیری در تخصیص ارز، دخالت‌ها و نظارت‌های مربوط به واردات و توزیع نهاده و توزیع محصولات کشاورزی بیشتر شد و قیمت‌گذاری محصولات غذایی تشدید شد. هدایت شرکت‌ها به تامین نهاده از طریق سامانه بازارگاه هم مزید بر مشکلات شد.

تولیدکنندگان محصولات غذایی به طور خاص زنجیره‌های بزرگ طیور در این ۵ سال با چالش‌ جدی برای تامین ارز، تامین نهاده، فروش محصول و تامین مالی مواجه بودند. در واقع چالش اصلی صنایع غذایی، آسیبی است که به زنجیره تامین این صنعت و ظرفیت‌های تولید این بخش وارد شده است.

در این شرایط، اگر برای مدیریت بازار، به جای رفع چالش‌ها و مشکلات صنایع غذایی و کمک به بازسازی زنجیره تامین، فشار مضاعف برای کنترل قیمت وارد شود، بنگاه‌های تولیدی با آسیب بیشتر مواجه شده و به تبع آن ظرفیت عرضه بیش از پیش آسیب خواهد دید.

با توجه به اینکه ظرفیت صنایع غذایی کشور به ویژه در زنجیره طیور و محصولات پروتئینی، لبنیات، غلات و روغن، ظرفیتی کافی و قابل اتکا است، با کاهش دخالت‌ها و افزایش انعطاف در فرایند تامین نهاده، توزیع و مدیریت بازار، امکان تعادل‌بخشی به منابع و مصارف این بخش و ثبات بازار وجود دارد.