دومین نمایشگاه معرفی بسته‌های سرمایه‌گذاری و توانمندی‌های صادراتی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران در مشهد مقدس

دومین نمایشگاه معرفی بسته‌های سرمایه‌گذاری و توانمندی‌های صادراتی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران در مشهد مقدس

دومین نمایشگاه معرفی بسته‌های سرمایه‌گذاری و توانمندی‌های صادراتی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران در مشهد مقدس

مکان: مشهد، مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی، سالن عطار

زمان: ۲۷ تا ۳۰ تیرماه، ساعت ۱۵ الی ۲۰