لایحه تسهیل قانون پایانه های فروشگاهی در صحن مجلس تصویب شد

لایحه تسهیل قانون پایانه های فروشگاهی در صحن مجلس تصویب شد

لایحه تسهیل قانون پایانه های فروشگاهی در صحن مجلس تصویب شد

تصویب امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای قانون تسهیل موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

الزام به اجرای قانون توسط اشخاص حقوقی از اول مهر ماه ۱۴۰۲ و سایر مودیان از اول دی ماه ۱۴۰۲

امکان بخشودگی صد درصدی جرایم ماده ۲۲ تا پایان سال ۱۴۰۳

امکان پذیرش هزینه و اعتبار صورتحساب های خارج از سامانه مودیان تا پایان سال ۱۴۰۳

تهیه اظهارنامه پیش فرض مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان مالیاتی اصلاح آن توسط مودی

افزایش سه برابری ماده ۶ قانون به پنج  برابر