به دنبال بانکداری جامع‌ و ورود به حوزه تأمین مالی جمعی

به دنبال بانکداری جامع‌ و ورود به حوزه تأمین مالی جمعی

به دنبال بانکداری جامع‌ و ورود به حوزه تأمین مالی جمعی

هم‌صدایی در عین حفظ اصالت در شب سمفونی تفتا

در شب سمفونی تفتا شاهد تک‌نوازی هشت ساز بودیم که هر کدام به تنهایی شنیدنی بودند و با حفظ اصالت وقتی کنار یکدیگر قرار می‌گرفتند منجر به ایجاد نوایی گوش‌نواز می‌شدند. عملکرد این هشت ساز درست مانند هشت زیرمجموعه هلدینگ تفتاست که هرکدام مأموریت‌ها و اهداف متفاوتی دارند اما با در کنار هم قرارگرفتن در نهایت منجر به ایجاد خدمات و محصولات متنوع و کارآمد در صنعت بانکی و نوآوری کشور می‌شوند.

۲۴ تیرماه اولین رویداد سالانه هلدینگ تفتا، بازوی نوآوری و فناوری بانک تجارت به نام سمفونی تفتا با سخنرانی محمد فرجود، مدیرعامل هلدینگ تفتا با حضور تعداد زیادی از مدیران اکوسیستم، مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس؛ احمد تقوایی، رئیس مرکز فاوا وزارت اقتصاد؛ امین کلاهدوزان، ریاست توسعه  تجارت الکترونیک وزارت صمت آغاز شد.