فردا،جلسه ویژه شورای رقابت برای بررسی دستور رئیسی

فردا،جلسه ویژه شورای رقابت برای بررسی دستور رئیسی

فردا،جلسه ویژه شورای رقابت برای بررسی دستور رئیسی

شورای رقابت قرار است فردا در جلسه ویژه با بررسی دستور رئیس‌جمهور، قیمت خودروهای مونتاژی را تعیین تکلیف کند.

رئیس‌جمهور در جلسه  ۲۵ تیرماه هیئت دولت در خصوص قیمت خودروهای مونتاژی با اعلام اینکه، شورای رقابت با چه توجیهی قیمت خودروهای مونتاژی را افزایش داده است؟ معاون اول رئیس‌جمهور و وزرای اقتصاد و صمت را مأمور بررسی و اصلاح این روند کرد.