نمای بازار در یک ساعت ابتدایی

نمای بازار در یک ساعت ابتدایی

نمای بازار در یک ساعت ابتدایی

شاخص کل بورس با افزایش بیش از 33 هزار واحدی به 1 میلیون و 989 هزار واحد رسیده و شاخص هم وزن با رشد بیش از 11 هزار واحدی همراه بوده است.