آخرین وضعیت پروندۀ متهمان اقتصادی

آخرین وضعیت پروندۀ متهمان اقتصادی

آخرین وضعیت پروندۀ متهمان اقتصادی

سخنگوی قوه قضائیه:
بابک زنجانی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به اعدام و رد مال محکوم شده و از بدو تشکیل پرونده تاکنون در زندان است و یک روز هم مرخصی نرفته.
حسین فریدون محکوم به ۵ سال حبس و پرداخت ۱۵.۵ میلیارد تومان جریمه و انفصال از خدمت است. او به علت بیماری ۲۲ تیر با تشخیص پزشک به خارج از زندان اعزام شد و بستری است.
عباس ایروانی همراه ۸ نفر کارمند گمرک به اتهام اخلال در نظام اقتصادی محکوم و حکم صادر شده و در فرایند ابلاغ است.
حسین هدایتی به ۱۲ سال حبس و شلاق تعزیری و رد مال به میزان ۴۸۰ میلیارد تومان و انفصال از خدمت محکوم شده است. او در ندامتگاه تهران بزرگ است. او ۲۴۲ میلیارد تومان رد مال کرده است.
هادی رضوی از ۱۴ مرداد ۹۸ در حبس بوده و در تاریخ ۹ آبان سال ۱۴۰۰ اعادۀ دادرسی او پذیرفته شده و درحال رسیدگی است. فعلاً او آزاد است و منتظر نتیجۀ نهایی پرونده در شعبه هم‌عرض هستیم. در خصوص رد مال هم مقادیری به‌صورت نقد پرداخت شده و مقادیری از اموالش هم توقیف شده است.
محمد امامی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی محکوم به تحمل ۲۰ سال حبس، پرداخت ۷۲۵ میلیارد تومان، رد مال و انفصال از خدمت است. اکنون او در زندان به سر می‌برد.