ورود 207 اتوماتيک پاناروما به كانال 700 ميليونی

ورود 207 اتوماتيک پاناروما به كانال 700 ميليونی

ورود 207 اتوماتيک پاناروما به كانال 700 ميليونی

در ادامه ريزش قيمت خودروها در بازار، قيمت پژو 207 اتوماتيک نيز با كاهش 7 میلیونی نسبت به روز گذشته وارد کانال 700 ملیلیونی شد.

گفتنی است، در روزهای اخیر با توجه به ثبات نرخ ارز و انتشار اخبار امیدوارکننده در خصوص واردات خودروهای کارکرده قيمت ها در بازار خودرو روند کاهشی گرفته بود كه البته با دستور رييس جمهور در خصوص لغو افزايش قيمت خودروهای مونتاژی شيب كاهش قيمت ها بيشتر شده است.