فهرست به روز شده محدودیت های صادراتی محصولات کشاورزی کشورها(منتهی به 23 مه 2023)

فهرست به روز شده محدودیت های صادراتی محصولات کشاورزی کشورها(منتهی به 23 مه 2023)

فهرست به روز شده محدودیت های صادراتی محصولات کشاورزی کشورها(منتهی به 23 مه 2023)

اطلاع‌‏یابی از محدودیت‏‌های صادراتی وضع‏ شده توسط سایر کشورها از حیث انجام برنامه‌‏ریزی لازم برای واردات به موقع اقلام مورد نیاز و همچنین توسعه صادرات از طریق شناسایی مقاصد صادراتی کشورهای مزبور و جایگزینی کالاهای ایرانی با کالاهای صادراتی مشمول ممنوعیت، مهم است.