معرفی اعضای شعبه سوم هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان گمرک

معرفی اعضای شعبه سوم هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان گمرک

معرفی اعضای شعبه سوم هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان گمرک

به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، بابک آقاویردی به عنوان رئیس شعبه، حمید بیات نائب رئیس، محمد مهدی مستوفی دبیر شعبه سوم و محمد رضا ملک محمدی عضو علی‌البدل هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان گمرک جمهوری اسلامی ایران معرفی شده اند.
بنابراین گزارش، جلسات شورا به صورت هفتگی برگزار می شود.