خودنمایی گروه‌های کوچک بازار با پرچمداری گروه سیمانی

خودنمایی گروه‌های کوچک بازار با پرچمداری گروه سیمانی

خودنمایی گروه‌های کوچک بازار با پرچمداری گروه سیمانی

بازار سهام امروز به دلیل برگزاری مجامع شرکت‌های بزرگ با کاهش ارزش معاملات در ابتدای بازار همراه بوده است البته که حال و اوضاع بازار سهام در ابتدای معاملات مثبت است.

شاخص کل بورس اوراق بهادار تا این لحظه از معاملات با رشد ۰.۵ درصدی به سطح ۲ میلیون و ۹ هزار واحدی رسیده است.

نمادهای فارس، شستا و وبملت بیشترین تاثیر مثبت را بر روی شاخص کل گذاشتند و در تاثیرگذاران برتر نماد منفی نیست.

شاخص کل هم وزن نیز با رشد ۰.۷۷ درصدی به سطح ۷۰۸ هزار. واحدی رسیده است.

ارزش معاملات خرد بازار سهام تا به این لحظه به ۱۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است.