درآمد مالیاتی 137 هزار میلیارد تومانی دولت در بهار 1402

درآمد مالیاتی 137 هزار میلیارد تومانی دولت در بهار 1402

درآمد مالیاتی 137 هزار میلیارد تومانی دولت در بهار 1402

بررسی آمار درآمدهای مالیاتی سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که طی فصل بهار در مجموع ۱۳۷ هزار و ۱۸۸ میلیارد تومان درآمد مالیاتی کسب شده است. از این میزان ۸۰ هزار و ۶۲۶ میلیارد تومان مربوط به مالیات‌های مستقیم (سهم ۵۹ درصدی) و ۵۶ هزار و ۵۶۲ میلیارد تومان مربوط به مالیات بر کالاها و خدمات (۴۱ درصد) می‌شود.