اتوماسیون شبکه خطای انسانی را کاهش می‌دهد

اتوماسیون شبکه خطای انسانی را کاهش می‌دهد

اتوماسیون شبکه خطای انسانی را کاهش می‌دهد

سرپرست توسعه زیرساخت امن خدمات تراکنشی تاکید کرد:

بهزاد خجسته‌بخت، سرپرست واحد تحقیق و توسعه شرکت زیرساخت امن خدمات تراکنشی در کارگاه اتوماسیون شبکه (Network Automation) تأکید کرد: «اتوماسیون تأثیر بسزایی در کاهش خطای انسانی دارد.»

به گزارش «راه پرداخت»، خجسته‌بخت در کارگاه اتوماسیون شبکه که در همایش «فرصت‌های ایران در عصر دیجیتال» برگزار شد با تأکید بر اینکه اتوماسیون خطای انسانی را کاهش می‌دهد گفت: «یک سازمان برای انتخاب محصول ابتدا باید نیازمندی‌های خود را در نظر بگیرد. بسیاری از سازمان‌ها بر اساس تبلیغات خرید می‌کنند و در نتیجه انتظارات‌شان برطرف نمی‌شود و این به دلیل نشناختن درست نیازمندی‌های شرکت است.»

او در ادامه به ارائه تعریفی از اتوماسیون شبکه پرداخت و گفت: «به طور کلی اتوماسیون به معنای استفاده از فناوری برای اموری است که انسان بتواند از انجام‌شان فاصله بگیرد. یکی از فاکتورهای مهم نتورک‌اتومیشن، کمتر کردن تعامل ماشین و انسان است که کاهش خطای انسانی را به همراه خواهد داشت.»

خجسته‌بخت ادامه داد: «ما از این کاهش خطای انسانی در این فضا استفاده کردیم. اتوماسیون شبکه با خودکارسازی فرایندهای دستی کاهش خطای انسانی و در نتیجه آن بهره‌وری بیشتر را ارائه می‌کند.»

او در ادامه در خصوص اهمیت بیشتر پرداختن به بحث اتوماسیون شبکه گفت: «حدود ۱۰ سال از مفهوم اتوماسیون شبکه می‌گذرد اما امروزه به دلیل اینکه دانش این موضوع در بین مدیران وجود ندارد بیشتر دنبال می‌شود. بعد از ۱۰ سال اتوماسیون شبکه همچنان مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد، ولی ما در آستانه ورود به اتوماسیون شبکه هستیم.»