مصوبه تغییر ساعت اداره‌ها لغو نمی‌شود

مصوبه تغییر ساعت اداره‌ها لغو نمی‌شود

مصوبه تغییر ساعت اداره‌ها لغو نمی‌شود

وزیر نیرو:
مصوبه دولت برای تغییر ساعت کاری اداره‌ها در تابستان جاری برای مدیریت مصرف برق، تا انتهای زمانی که برای آن تعیین شده پابرجاست و دولت نسبت به اجرای آن مصمم است.

با اجرای این طرح، پیک مصرف بخش‌های مختلف متفاوت شده است.

اگر ساعات کار ادارات مانند گذشته بود با چالش‌هایی مواجه می‌شدیم.