ریال ایران ضعیف‌ترین پول جهان شد!

ریال ایران ضعیف‌ترین پول جهان شد!

ریال ایران ضعیف‌ترین پول جهان شد!

ریال ایران ضعیف‌ترین واحد پولی جهان است که با یک ریال فقط 0.000024 دلار آمریکا خریداری می‌شود (یا به عبارت دیگر، 1 دلار برابر با 42273 ریال ایران است).

ایران در خلیج فارس بین عراق و افغانستان واقع شده و صادرکننده عمده نفت و گاز طبیعی در جهان است. با این حال، تحریم های اقتصادی در کنار ناآرامی های سیاسی و تورم بالا، بر پول ایران فشار آورده است.