حقوق بازنشستگان معادل 90 درصد حقوق شاغلان می‌شود

حقوق بازنشستگان معادل 90 درصد حقوق شاغلان می‌شود

حقوق بازنشستگان معادل 90 درصد حقوق شاغلان می‌شود

ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:

این پیشنهاد را به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ارائه دادیم، مبنی بر اینکه حقوق بازنشستگان معادل ۹۰ درصد حقوق شاغلان هم رده و رتبه آنان شود و سازوکاری در نظر می‌گیریم که حتماً این موضوع عملیاتی شود.