نرخ سود بازار بین بانکی افزایش یافت و به 23.5 درصد رسید

نرخ سود بازار بین بانکی افزایش یافت و به 23.5 درصد رسید

نرخ سود بازار بین بانکی افزایش یافت و به 23.5 درصد رسید

 

بانک مرکزی در تازه ترین گزارش اعلام کرد: نرخ سود بازار بین بانکی با رشد ۰.۰۴ درصدی نسبت به آخرین نرخ هفتگی به ۲۳.۵ درصد رسید