راهبردهای 5 گانه ایران‌خودرو در سال 1402

راهبردهای 5 گانه ایران‌خودرو در سال 1402

راهبردهای 5 گانه ایران‌خودرو در سال 1402

در مجمع سالانه ایران‌خودرو عنوان شد:

راهبردهای ۵ گانه ایران‌خودرو در سال ۱۴۰۲

۱-افزایش تیراژ تولید و عرضه

۲- بهبود تصویر ذهنی با ارتقای کیفیت

۳-توسعه سبد محصولات

۴-توسعه صادرات سودآور

۵-کاهش بهای تمام شده