ریزش 14 هزار واحدی شاخص کل

ریزش 14 هزار واحدی شاخص کل

ریزش 14 هزار واحدی شاخص کل

شاخص کل بورس اوراق بهادار در انتهای معاملات امروز با کاهش 14 هزار واحدی همراه شده است و به سطح 2 میلیون و 2 هزار واحدی رسیده است.

شاخص کل هم وزن نیز تا این لحظه از بازار با کاهش 0.89 درصدی همراه بوده است.