علی چاغروند سرپرستی وظایف دبیرکلی اتاق ایران را برعهده گرفت

علی چاغروند سرپرستی وظایف دبیرکلی اتاق ایران را برعهده گرفت

علی چاغروند سرپرستی وظایف دبیرکلی اتاق ایران را برعهده گرفت

بر اساس حکم حسین سلاح‌ورزی، رئیس اتاق ایران، علی چاغروند، سرپرستی وظایف دبیرکل اتاق ایران را برعهده گرفت.

چاغروند پیش از این معاون کمیسیون‌ها، مجامع و شوراهای اتاق ایران بود که بر اساس حکم جدید با حفظ سمت، وظایف دبیرکلی اتاق را نیز سرپرستی خواهد کرد.

در حکم رئیس اتاق ایران آمده است

«با توجه به سوابق و تجارب ارزنده شما در بخش‌های مختلف اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تا تعیین و معرفی دبیرکل جدید، با حفظ سمت برای سرپرستی وظایف دبیرکلی تعیین می‌شوید.

امید است که در راستای سیاست‌های ترسیمی از سوی هیأت رئیسه محترم و در تعامل و همکاری با مدیران و کارکنان اتاق با اتکال به خداوند متعال در مسیر وظایف و مأموریت‌های مربوطه موفق و سربلند باشید.»