کارگاه بررسی سیاست صنعت ساخت خودروی تجاری

کارگاه بررسی سیاست صنعت ساخت خودروی تجاری

کارگاه بررسی سیاست صنعت ساخت خودروی تجاری

ارائه نتایج یک پژوهش به همراه پرسش و پاسخ، با حضور محمد فاضلی، جامعه‌شناس، و بهمن عشقی، دبیرکل اتاق تهران.

برای ثبت‌نام در این کارگاه به نشانی زیر ایمیل ارسال کنید:

commercialvehiclew@gmail.com