چک برگشتی 60 درصد کم شد

چک برگشتی 60 درصد کم شد

چک برگشتی 60 درصد کم شد

تعداد چک برگشتی در اردیبهشت ۱۴۰۲ نسبت به ۳ سال پیش ۶۰ درصد کاهش داشته و ارزش چک برگشتی هم ۵۰ درصد افت داشته است.

این در حالی است که استفاده از چک در طی این ۳ سال بیش از ۴۰ درصد رشد داشته و از ۶.۱ میلیون فقره در فروردین ۹۹ به ۸.۶ میلیون فقره در اسفند ۱۴۰۱ رسید.