کارت به کارت هم مشمول مالیات شد

کارت به کارت هم مشمول مالیات شد

کارت به کارت هم مشمول مالیات شد

در شرایطی که بسیاری از مشاغل برای فرار های مالیاتی ترفندهای مختلفی را به کار می برند اما این بار سازمان امور مالیاتی بر خلاف سال های گذشته قوی تر وارد عمل شده و با تفاهم نامه های مختلفی که با دستگاه ها منعقد کرده است بساط تمام اصنافی که به نوعی قصد فرار مالیاتی را داشته اند را جمع کرده است.

توصیه سازمان امور مالیاتی به مشاغل آن است که از این ترفند استفاده نکنند چراکه امسال با تفاهم نامه ای که با بانک مرکزی منعقد کرده ایم تمامی حساب های مشکوک به فعالیت تجاری از طریق الگوریتم ها شناسایی خواهیم شد.

البته سود سپرده بانکی و واریز به حساب ها از این حساب ها جدا است اما عدد واریزی به حساب که مشکوک به فعالیت تجاری است کاملا شناسایی خواهد شد.

بر اساس اعلام این سازمان، سال گذشته ۳۰۸ هزار کد ملی را شناسایی شده، از این تعداد و با استفاده از این شیوه جدید ۱۷۶ هزار کد ملی مشمول پرونده مالیاتی نبودند که امسال مجدد آنها بررسی خواهد شد، اما ۱۷۰ هزار کد ملی در این حوزه شناسایی و برای آنها پرونده مالیاتی تشکیل شده است.

براین اساس امسال سازمان امورمالیاتی مالیاتی به صورت کامل تمامی حساب های شخصی و حقوقی را بررسی خواهد کرد و اجازه فرار مالیاتی به صنفی نخواهد داد.