منتخبان طرح جایگزینی خودروهای فرسوده زودتر ثبت‌ نام کنند

منتخبان طرح جایگزینی خودروهای فرسوده زودتر ثبت‌ نام کنند

منتخبان طرح جایگزینی خودروهای فرسوده زودتر ثبت‌ نام کنند

در مرحله دوم فروش یکپارچه خودروها ۱۹ هزار نفر از متقاضیان طرح جایگزینی خودروهای فرسوده پذیرفته شدند.

رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده از منتخبان خواست سریعا در سامانه این ستاد ثبت‌ نام کنند.