اجاره خانه در گران ترین خیابان تهران چقدر است؟

اجاره خانه در گران ترین خیابان تهران چقدر است؟

اجاره خانه در گران ترین خیابان تهران چقدر است؟

الهیه یکی از محله‌های شمال شهر تهران و منطقه شمیران است. معروف‌ترین نقطه این منطقه خیابان فرشته است که گران‌ترین خیابان تهران محسوب می شود.